Đảo Titop – Hòn ngọc trong lòng kỳ quan

Đảo Titop – Hòn ngọc trong lòng kỳ quan  Đảo Ti Tốp là hòn đảo có bờ dốc đứng, một bờ nghiêng với một bãi cát trắng, phẳng. Các tàu … Đọc tiếp Đảo Titop – Hòn ngọc trong lòng kỳ quan